Съдържанието

ЗА КОГО Е ТАЗИ КНИГА?

КАК ДА ЧЕТА ТАЗИ КНИГА?

Защо в началото се обръщам към теб с формата „ти”?

Кои са „хората”, за които често става въпрос в параграфите?

Какво има в тази книга?

ИНТЕРНЕТ КАТО НАШЕ БЕЗКРАЙНО ПРОДЪЛЖЕНИЕ

ОПИТ, ИНОРМАЦИЯ И НУЖДА ОТ РАЗВИТИЕ. ЗАЩО СЪЩЕСТВУВА БИЗНЕСА?

Хората на мъдростта и щастието

Хората на общото благо и щастието

Хората на бизнеса и щастието

ЛИЧНОСТТА НА ФИРМАТА И НЕЙНОТО СТРАДАНИЕ

Фирмата като асоциална личност

Защо фирмите имат такива симптоми?

Фирмата е преди всичко хора

КЪДЕ Е РОЛЯТА НА ИНТЕРНЕТ В СЪВРЕМЕНИЯ БИЗНЕС?

Какво е уеб сайт по начин, по който може да не си мислил

Какво издава уеб сайта за една фирма

Бизнес качества и осигуряване на нуждите на клиентите на фирмата

Изразяване на имидж и поглед към качеството

Финансово състояние

Отделяне на време за уеб сайта

Наличие на персонал

Компетенция в сферата на дейност

Способност за комуникация с клиенти

Партньорски отношения

Публична дейност

Скорост на фирмено развитие

ЗАЩО МОЖЕ БИ ИСКАТЕ УЕБ САЙТ?

За лично удоволствие

Консултантите казаха, че имаме нужда от нов сайт

За да продаваме повече

За да имаме повече клиенти

Клиентите ни нямат нужда, но често питат за дадени възможности

Клиентите ни имат реална нужда

За да сме в по-лесна връзка с клиентите

Конкуренцията ни има сайт, заради който завиждаме

Конкуренцията ни има сайт, заради който наистина има причина да завиждаме

Законът ни притиска

Излиза ни по-евтино

Нещата се случват по-бързо

За да ни възприема обществото

Такъв ни е бизнеса

За да излезем на чужди пазари

Не знаем

НАЙ-ДОБРИЯТ ПРОЕКТ НА СВЕТА

Защо най-добрият проект е фикция?

Най-добрият проект е враг и съюзник

НАЙ-ДОБРИЯ ПРОЕКТ, КОЙТО МОЖЕТЕ ДА ИМАТЕ

Какво е проект?

Ако погледнем от тъжната страна на нещата

Проекта започва много по-рано, отколкото казват учебниците

Балансирайте се

Осигурете си щастие

Осигурете си спокойствие

Комуникирайте ефективно

Слагайте край на мъките навреме

Балансирането

Въоръжете се с близки хора

Яснота по темата

СТАРТИРАНЕТО НА ПРОЕКТА

Абстрактни характеристики на проекта

Цел на проекта

Смисъл на проекта

Философия на проекта

Стойност на проекта

Аудитория на проекта

Оптималност на проекта

Способност за развитие

Ползи от проекта

ДИЗАЙН. ХОРА, ВЪЗПРИЯТИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Човешкия мозък

Паметта

Какво виждаме

Периферното зрение

Пропускане на очевидното

Принадлежността на обектите

Ментален модел

Афорданс

Мислене в категории

Времето в нас е относително

ТЕХНОЛОГИИТЕ И ЧОВЕКА

Взаимодействие между човека и компютъра

Човешките фактори и ергономията

Етнографски анализ

Фокус групи

Итеративен дизайн

Мета анализ

Проучвания и въпросници

Анализ на задачите

Протокол за мислене на глас

Потребителски анализ

Магьосникът от Оз

Когнитивно обхождане

ИНТЕРАКЦИИ И ПРЕЖИВЯВАНЕ

Дизайн на взаимодействието

Потребителско преживяване

Системата

Ярките положителни емоционални следствия

Удоволствието от двигателни и ментални удобства

Удоволствието от житейски или професионални ползи

Персонализация на системите

Потребителите

Психични характеристики

Потребителско удовлетворение

Успешно изпълнените задачи

Контекст и среда на използване

Статични и променливи характеристики на продуктите спрямо средата

Ситуационни прекъсвания на потребителя

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ НУЖДИ

Цели на определянето на нуждите

Практики в определянето на нуждите

ПОЛЗВАЕМОСТ

Ползваемостта във всички етапите от дизайна на продуктите

Ползваемостта отвъд практиките за ползваемост

ИЗМЕРВАНЕТО НА УСПЕХА