Определяне на потребителските нужди

« Назад към откъсите

...

Най-големият пропуск в хиляди компании и продукти по света е разбирането на връзката между системата и потребителите. Пресечните точки между продуктите и хората в проектите са стотици, но повечето остават неоткрити, неразгадани, неразбрани или отхвърлени. Ако един собственик на продукт или дизайнер, сполучи с късмета да прояви виждане и осъзнаване и да се сблъска със специфична ситуация, която да доведе до тези пробуждания, достига до разбирането колко трудна материя е работата за потребителите.

Теориите и практиките от дисциплините, ориентирани към потребителите знаят това много добре и като класифициран дизайн метод е обособен откриването и определянето на потребителските нужди.

Тази част от дизайн методите не трябва да се бърка например с потребителските анализи, които са изградени като икономически, аналитичен и статистически подход в маркетинга. Откриването на потребителските нужди е практика от процесите на създаване на продукти и единственото, което е важно, е разглеждане на потребителите като хора със собствен живот, свят и нужди. Думата „потребители” се използва единствено поради причината, че се изследват групи от хора, които използват или ще използват определените продукти или услуги.

...

Определянето на потребителските нужди не цели да разбере само от какво хората имат нужда. Нуждите винаги са свързани с цели, поведение и дейности. Това не е по дефиниция стартираща процедура в разработването на продукти. Използва се и за подобрението им, отчитат се промените в поведението и адаптацията на потребителите. Появата на нещо ново в минисвета на потребителите променя тяхната среда, променя поведението помежду им и поведението към новия продукт, който използват. Често се появяват нови нужди, нови цели, нови проблеми. Хората винаги се опитват да се адаптират към новото, независимо дали то е в положителен или отрицателен аспект.

...

Всяка гръмка идея и всеки успешен продукт се базират на нуждите на потребителите. Подобряването на живота на хората е посоката на развитието на високите технологии и дизайна. Създаването на продукти, които правят света сигурен, лесен, полезен, достъпен и забавен е смисълът на работата на специалистите от всички дисциплини в компютърните науки. Пресечната точка между света на технологиите и света на хората е онова малко място, където всичко има значение. Всяко споделено знание, всеки натрупан опит, експеримент и проучване, дори всяка кратка минута, прекарана в превръщането на тази малка точка на пресичане в стабилна и твърда почва е израстване по пътя на човешко ориентираната информатика и ориентираните към хората бизнес дисциплини.

...