Ползваемост

« Назад към откъсите

...

Една тежка за много хора тема, която стои дълбоко в умовете на обвързаните с проектите екипи от всички нива, е именно въпросът до какво води предприемането на назначаване на консултанти по ползваемост. Разбира се, това води до още работа и още разходи, но по-тежкият въпрос, който остава скрит, незададен и неосъзнат за множество фирми, които нямат изградена традиция и култура за ползваемостта, е следният:

„Кое е онова нещо, което води проектите до предприемането на тази стъпка?”

Ползваемостта, позната като етап, стъпка, която се предприема в някакъв момент от разработката на продуктите, е услуга, която някои фирми си поръчват, за да измерят нещо, което не знаят, но се надяват да получат, очакват бърза работа, цифри в документи, обяснения и описания. Тя е професия, услуга, дейност. Тя намира приложение и смисъл в определени, разпространени методи на работа и фирми, допълва управленски въпроси и касае вземане на решения, базирани на експертни мнения.

Класическият бизнес като мислене, което цели оптимизация на време, разходи и стремеж към максимални приходи, е възприел ползваемостта типично в стила услугите, използващи бързи методи и приемливи резултати, оформил е ползваемостта като модел за следване на прости правила и последователни дейности. Следват строго дефинирани рамки, за да постигнат поставените цели и изисквания.

...

Неприятните ситуации се случват всеки ден и на всички. Изтекли сертификати на системи за интернет разплащания създават проблеми на хора, които се нуждаят от парични средства точно в момента. Неразбираемо прикачване на снимки в онлайн чат в момент на вълнение между влюбени. Стресови моменти, които не показват никакъв признак на възстановяване или успокоение на потребителя, че устройството му не е повредено. Застрашаващи живота ситуации или такива, които изглеждат застрашаващи. Непредвидено огромно количество могат да бъдат тези обстоятелства и примерите за тях. Хората обикновено се примиряват с такива ситуации. Те ги приемат като част от живота. Не се замислят за технологиите и това какво им дават те и как взаимодействат с тях. Голяма част от продуктите съществуват успешно, въпреки че хиляди непредвидени и специфични ситуации. Много от тях губят известно потребителско доверие и удовлетворение заради общото негативно преживяване от различни моменти, но най-много от всички страдат потребителите.

Наблюдението върху живота на хората, техните дейности и ситуации, в които попадат в своето ежедневие, придава на множеството дизайн практики и подходи в разработването на проекти огромен смисъл. Така схващането на значимостта на всяка една процедура става по-лесно.

Когато вашият консултант по ползваемост ви каже, че на дадено място във вашия продукт има съобщение за грешка, което покрива всички евристики и стандарти, той не знае ситуацията, в която потребителят ще се намира. Не знае дали от това ще зависи кариерата на потребителя, семейното му щастие и цялостното му благосъстояние.

...