Измерването на успеха

« Назад към откъсите

...

Бизнес практики като процесния мениджмънт например ни учат, че измерването на успеха и оптимизирането на процесите са ключов фактор за правилното развитие на фирмите, продуктите услугите. Съществуват множество организационни мерки за успех като измерване на потребителското удовлетворение, удовлетворението на служителите, приносът към обществото, което някои компании измерват с броя посадени дръвчета от служителите си. Стратегическото управление създава стотици ключови фактори за успех. На цената на много психически разстройства, панически атаки, съкращения и назначения на персонал, инвестиция в измерващи и статистически дейности, много фирми успяват да постигат така наречения успех. Този успех се демонстрира най-често чрез софтуер, формули и общи стойности в таблична информация.

Измерването на успеха има общоприето значение на процедура, която води под отчет чисти печалби, записва в архиви мнения на потребители, поканени на интервю или публикувани от форуми, осреднява резултати от анкети. Това насилствено търсене на успеха под лупа върши известна статистическа работа когато екипите желаят да си подсигурят заплатите за следващите месеци или някой да си получи хонорара и доброто мнение като специалист.

Хората, обвързани с проектите, имат друга реалност. На тях не им става по-лесно от таблици. Продуктите не стават по-добри. Те ще станат по-добри с измерване на успеха в дизайн практиките, ползваемостта, тестовете и реалния живот на потребителите. В световен мащаб, разработката на технологии изпитва страдание в процесите на разработка на продукти заради липсата на дизайн експерти и внедряването на големи екипи в проектите. Високите разходи също са спирачка при определяне на бюджетите. За да се стабилизират и балансират етапите по създаване на продукта са се породили различни методи за измерване на ползваемостта и потребителското преживяване.

...