Личността на фирмата и нейното страдание

« Назад към откъсите

...

Нетипично би било в офиса на която и да е фирма външни лица да влизат и да наблюдават работния процес, служителите, техническото оборудване. Това би било интересна практика и някои браншове я прилагат. Общият случай е, че фирмата е сравнително затворена среда, пазеща своите тайни зад затворени врати. Малкото общество живее по фирмените правила и по вътрешно установен ред.

Фирмата като асоциална личност

Фирмата е като асоциална личност, която има малко приятели и много врагове. Когато излиза сред други личности на публични събития, тя в повечето случаи си дава изражение на ведра, приятелски настроена, обичаща обществото и другите фирми. Но след края на събитието, екстровертната й маска се връща в интровертната и естествена форма и бърза да се скрие в офиса на сигурно и защитено място.

Освен интроверт с малко приятели, който не обича да се среща с връстници, фирмата страда и от мания за преследване. Преследване от закона, преследване от конкуренцията или от нелоялните служители.

Защо фирмите имат такива симптоми

Фирмата носи в себе си наследството на своите основатели, на своите директори, мениджъри, служители, дори и на своите клиенти. Това понякога са огромен брой хора и всеки е оставил частица от себе си. Отговорните лица оставят част от своите грижи и страхове, служителите се синхронизират в обща атмосфера, която предават един на друг в групова емоция и състояние. Клиентите оставят от себе си недоволство, претенции, проблеми. Всичко това са травми и бреме, които с времето се натрупват във фирмената психика. Фирмата реагира на стреса със своята имунна система и чрез фирмената си политика затрупва травмите и тежестта дълбоко в себе си. Тъй като фирмата не счита себе си за човешко същество, тя се отъждествява като несъществуваща форма на живот, приема себе си като формален ред, поредица от правила и условия. Тя се смята за част от по-абстрактна система (държавна, правна и др.), над която действат неорганични закони от друго измерение на перфектно съществуване, в което единственото, което има значение, са точни премерени действия, конкретни парични потоци, обмен на информация, търговски формули, проектно планиране, счетоводство, документи, продажби, услуги.

Действителността обаче както винаги, за разлика от реалността, се оказва по-различна. В реалността виждаме себе си, средата ни и околните по определен начин. Можем да живеем в много реалности и да ги сменяме всеки ден. Действителността обаче е това, което се случва наистина, извън призмата на нашия вътрешен свят, възгледи и възприятия.

Действителността показва, дори след невнимателно вглеждане в която и да е фирма, следното: Собствениците на фирмите, директорите и мениджърите са хора. Служителите са хора. В партньорските фирми също всички се оказват хора. Клиентите на фирмите са хора. Дори държавата, която пише законите и която също е толкова травмирана, дори повече, е съставена от хора.

В който и етап да си от развитието на своя бизнес, върни се мислено и емоционално в неговата начална точка. Спомни си началото, преосмисли действията си и си спомни как си се чувствал! Помисли за хората, които са били обвързани с теб и твоята фирма по един или друг начин!

...