Къде е ролята на интернет в съвременния бизнес

« Назад към откъсите

...

Уебсайтът, като продукт на нашия развит живот, е комбинация от всичко емоционално, мисловно и инстинктивно, което сме. Той е проекция на нашия напредък и нужда за изява пред обществото, от което така силно имаме нужда и с което сме обвързани ежедневно с битови и бизнес цели.

Също както, когато едно дете нарисува картинка, и психолозите могат да видят неговото състояние, нужди, тревоги и етап на развитие, уебсайтът разкрива състоянието, нуждите, тревогите и етапа на развитие на една фирма. Уебсайтът е проекция на качества, начин на мислене и опит.

Какво издава уебсайтът за една фирма

Хората изразяват себе в заобикалящата ги среда със специфично поведение, начин на говорене, облекло. Реагират на някои теми по определен начин, за други – имат друга реакция. Понякога преднамерено, понякога несъзнавано, хората демонстрират противно на вътрешното си разбиране поведение, мнение и действия. Всичко това е изразяване на собствената личност. Повечето хора имат нужда да покажат вътрешния си свят чрез познати модели на поведение. Останалите, които нямат желание да се изразяват на околните, имат нужда да покажат на себе си, че не са зависими от публиката.

Фирмите, като общност от хора, имат същите поведенчески принципи и начини на изразяване и подобно на индивидуалните личности, проявяват поведение на защита или агресия, компетентностили незнание, нужда от общуване или вътрешно затваряне.

Уебсайтът за една фирма е един от множеството безбройни начини за изразяване. Независимо дали е пасивно или активно, съзнавано или несъзнавано, отношението към фирмения уебсайт, съществуващ или все още не, е израз на мнение и отношение към околните.

...