Защо може би искате уебсайт?

« Назад към откъсите

...

Когато искаме нещо конкретно, ние имаме нужди, които желаем да задоволим. Исканията ни рядко са прищевки без смисъл и значение и са част от нашата личност и изграждат характера ни, запълват празнини и липси, които някога са били нужди, които не сме задоволили. Когато някой ми каже „Искам уебсайт”, аз първо виждам нужди. Когато заговорим подробно по темата, аз започвам да вниквам в думите и стигам детайлно до по-дълбоките нужди на фирмата.

След като фирмените потребности излязат наяве след още по-задълбочени дискусии, аз вече имам представа какъв уебсайт е нужен и конкретно защо. В самия край след всички детайли, когато съм разбрал нуждите на фирмата и целите, които тя иска да постигне, онова първоначално „Искам уебсайт” вече се е превърнало само в повод за заговаряне и пътечка към широк път на отношения и действия за постигане на цели.

Яснотата винаги дава правилни посоки за действие и задоволяване на правилните потребности. Зад този простичък въпрос „Защо може би искате уебсайт?” стоят големи отговори, до които ще стигаме заедно.

...