Интеракции и преживяване

« Назад към откъсите

...

След приемане на факта от обществото, че дизайнът на софтуера, уебсайтовете, бизнес и административните системи, популярните компютърни устройства на пазара е изключително зависим от взаимодействието между клиента, в ролята на човека и компютъра, в ролята на софтуерния или хардуерния продукт, днес е все по-популярно да се говори за дизайна на взаимодействието и потребителското изживяване.

Познати и използвани във всички езици с оригиналните им наименования на английски език „interaction design” и „user experience”, все по-голям поглед над материята се отправя от някои съвременни бизнес дейности и сфери, които са прескочили научните практики в света на технологиите.

При използването на технологиите за чисто бизнес цели често дълги години в близкото минало, а и все още и днес, се пропускат аналитични и емпирични научни методи при създаването на продукти. Главните причини за това пропускане на първите 30 години от технологичния свят, като че ли са бързите срокове за изпълнение на проектите, ограничеността в бюджетите, липсата на популярна информация и неголемия брой специалисти за сметка на мащабното разработване на информационни технологии.

Днес бизнесът все повече се интересува от взаимодействието и потребителското изживяване от любопитство към тенденциите и в търсене на маркетингови подходи за привличане на клиенти.

За щастие хората са си хора и днес. Дългите години, прекарани в изучаване на човешкото поведение и разработката на по-човечни машини, компютри и потребителски интерфейс, са в огромна полза на търговско-ориентираната част от технологичния бранш.

Дизайн на взаимодействието

С нарастващото проникване на интернет, навлизането на компютрите за целите на домашното ползване и за забавление и появата на дигиталните интерактивни потребителски продукти, разработчиците от всички сфери на компютърното инженерство събират общи усилия в общата цел – осигуряване на най-доброто за крайните потребители.

Понятието дизайн на взаимодействието (англ. interaction design) печели популярност и дизайнерският подход към създаване на продукти премина отвъд нуждата от полза и ефективност на приложенията. Дизайнът на взаимодействието създава дигитални продукти, среди, системи и услуги, като фокуса е употребата им от хората. Популярният американски компютърен инженер Алън Купър (Alan Cooper) пише, че дизайнът на взаимодействието се фокусира основно върху поведението и търсенето на начини на задоволяване на потребителските нужди и очаквания.

Терминът дизайн на взаимодействието за първи път е въведен от Бил Могридж (Bill Moggridge) и Бил Верпланк (Bill Verplank) в средата на 80-те години на миналия век. Специалистът по човешки фактори Бил Верпланк от Станфордския университет определя дизайна на взаимодействието като адаптация на термина „дизайн на потребителски интерфейс” от компютърната наука към индустриалния дизайн. Терминът не е дисциплина от компютърната наука, а е по-скоро професия.

...

Потребителско преживяване

Преживяването е едно изключително всеобхватно понятие, което дълго време се подлага на обсъждане и опити за определение. Професор Марк Хасензал (Marc Hassenzahl) от университета Фолкванг (Folkwang University) дава определение за него като моменти на значими и лични преживявания, а не толкова като познание, придобито в следствие на ситуациите.

Джоди Форлици (Jodi Forlizzi) и Катя Батърбий (Katja Battarbee) описват два вида преживяване в „Разбиране на преживяването в интерактивните системи” (Understanding Experience in Interactive Systems, 2004). Те разграничават моментното преживяване, което протича миг след миг от запаметените истории на употребата и потреблението. Докато моментните преживявания са определено интересни и носят емоционален белег, запаметените преживявания имат практическо значение. Хората прекарват по-голяма част от времето, през което са будни във възпроизвеждане на минали преживявания или в очакване на някакви събития, докато фокусирането върху моментната наслада е много по-ограничено.

В психологически аспект опитът се появява вследствие на интеграцията на възприятието, действието, мотивацията и познанието в едно неделимо цяло.

...

Психологичните особености на нервната система са толкова влияещи върху хората, че имат голямо влияние върху цялата личност – потребностите, характера, интересите, мирогледа и идеалите. Характерът е връзка между вътрешния свят на човек и външната обществена вселена. Това е система от мотивиращи черти, които се изразяват чрез действието на индивида и реакция към стимулите на средата.

Интересите са пряко зависими от потребностите на човека. Интересът е тема, която е важна за определен момент от живота на човек и е променлива с времето. Поведението на личността се мотивира от нейните увлечения. В различен период от живота, хората сменят продуктите, които използват паралелно и със своите интереси, тъй като те често имат свързаност. За да се развиваме в някой от нашите интереси, ние използваме продукти, които имат пряко отношение към поддържането на интереса и засилването на знанията ни в областта. Можем да кажем, че когато използваме продукти заради нашите влечения, ние приемаме и използваме тези продукти по-скоро като инструмент. За лесен пример мога да напомня за начина, по който различни потребители използват дадена популярна интернет социална мрежа. Някои потребители я използват за забавление, други – за информация и социална дейност, трети – единствено за кариера. Същото важи за всички продукти около нас. Според интересите на човек, той може да използва обикновен чук в домашни условия всеки ден за различни задачи и приложения или да прибегне до него веднъж на няколко години.

...